Genesis 3:1-24 – WHEN TEMPTED

SATAN DECEIVES – Genesis 3:1-5

MAN DECIDES – Genesis 3:6-8

GOD DETECTS – Genesis 3:9-13

SIN DESTROYS – Genesis 3:16-24

GRACE DELIVERS – Genesis 3:14-15